BÌNH CHỨA KHÍ NÉN

(Call)

BÌNH CHỨA KHÍ NÉN ĐỨNG

 

 

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất các loại bình chứa khí nén:
- Dung tích bình chứa khí nén: 300lít, 500lít, 700lít, 1000lít, 1300lít, 1500lít, 2000lít
- Dung tích bình chứa khí nén : 2500 lít, 3000 lít, 3500 lít, 4000 lít, 4500 lít
- Dung tích: 5000 lít, 5500 lít, 6000 lít, 7000 lít, 7500 lít, 8000 lít, 10000 lít. 

Tất cả các sản phẩm bình chứa khí nén của công ty chúng tôi đều được sản xuất theo tiêu chuẩn: TCVN 6154:1996; TCVN 8366:2010; 7704:2007 về an toàn chế tạo bình chịu áp lực.

Liên hệ : Lê Na - 0932 795 854 / Email : na.pham@tailuc.vn


Hotline mua hàng

  • Line 1

    0901 550 902

  • Line 2

    0901 557 911